Płatność i dostawa

Sklep pod adresem www.varanova.pl realizuje złożone Zamówienia na Towary w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.
Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od terminu realizacji dostaw przez firmy kurierskie.
Dostawa jest realizowana przez firmy kurierskie działające na terenie Polski i UE.
Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
Stały koszt wysyłki wynosi 25 zł.
Koszty dostawy dla przesyłek zagranicznych są obliczane indywidualnie po otrzymaniu wiadomości z zamówieniem.
Dostawa Towarów jest do wszystkich krajów UE, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady.
W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,