Zwroty

Zwrot kosztów dostawy przy odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Konsument lub Klient-Konsument nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy.
Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi Konsument lub Klient-Konsument to w szczególności koszt opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi kosztu dostawy Towaru.